116 מרפאה

דירת פלמח (116) - מרפאה

  • כללי

  • דיווח פרטני

    יש למלא את הדיווח רק על דיירות שלא חשו בטוב
  • במידה ואזלו תרופות, טיפות, משחות דווחי כאן