Uncategorized

יומן המסע להונגריה

בשבע בבוקר עלינו להסעה שתוביל אותנו לנתב"ג. אהובה, תמימה ודבורה הוא הצוות שנבחר ללוות את הקבוצה. ההתרגשות עולה דרגה. לאחר