שוהם – דיווח למרפאה

  • כללי

  • דיווח פרטני

    יש למלא את הדיווח רק על דיירות שלא חשו בטוב
  • במידה ואזלו תרופות, טיפות, משחות דווחי כאן